Jag använder inte färdiga modeller för att försöka anpassa ditt problem efter dem. Nyckeln till framgång ligger i att vi tillsammans analyserar och utarbetar en strategi som passar just er.

Hör av dig så tar vi en kopp kaffe och diskuterar igenom er situation och hur ni vill jobba.

UTVECKLING

Vet du hur dina medarbetare ser på ditt företag eller organisation? Bidrar de till att bygga varumärket och driva verksamheten åt rätt håll? Låt medarbetarna utgöra en resurs och bli dina bästa ambassadörer. På riktigt. Det kommer också att öka förtroendet för er verksamhet.

Mer om utveckling »

FÖRTROENDE

Med kommunikation har du fantastiska möjligheter att bygga upp och förstärka förtroendet för din verksamhet. Öppenhet och transparens är något som man förväntar sig av det moderna företaget. Hur hanterar du media? Och har du funderat på hållbarhetsredovisningen?

Hur kommunikation kan öka förtroendet »

”ON DEMAND”

Är ni en mindre organisation utan egen kommunikationskompetens? Eller har ni en tillfällig topp, kanske en stor förändring som ska genomföras under en begränsad period? Hyr in mig som extra resurs – kortare eller längre perioder. Jag går in i den omfattning som ni själva önskar.

Mer om on-demand-tjänster »

Utveckling

Vet du hur dina medarbetare ser på ditt företag eller organisation? Bidrar de till att bygga varumärket och driva verksamheten åt rätt håll? Låt medarbetarna utgöra en resurs och bli dina bästa ambassadörer. På riktigt. Det kommer också att öka förtroendet för er verksamhet.

För att skapa framgångsrika organisationer krävs en samverkan mellan alla delar i organisationen. Kommunikationen utgör kittet.

Själva ordet kommunicera betyder att ”göra gemensamt”. Med kommunikationen som verktyg kan du skapa gemensamma strategier för organisationen och få hela organisationen att jobba mot samma mål.

Utveckling kräver medarbetare som driver den framåt. Alla har inte verksamheter som är konkurrensutsatta när det gäller produkter eller tjänster, men nästan alla organisationer konkurrerar med andra om kvalificerad arbetskraft. Hur ser arbetssökande på din organisation? Låt oss diskutera hur ni bäst stärker ert arbetsgivarvarumärke.

Förtroende

Med kommunikation har du fantastiska möjligheter att bygga upp och förstärka förtroendet för din verksamhet. Öppenhet och transparens är något som man förväntar sig av det moderna företaget. Hur hanterar du media? Och har du funderat på hållbarhetsredovisningen?

Öppenhet och transparens må vara något uttjatade begrepp, men som medlem i Sveriges kommunikatörer har jag skrivit under på de yrkesetiska regler som bygger på att öka öppenheten i samhället.

Att vara öppen mot omvärlden och ha hög service gentemot media är en självklarhet idag. Och det är vad modern medierådgivning handlar om. Känner du dig osäker på hur du ska agera? Lär dig mer om hur media jobbar och hur du själv kan göra för att agera som ett ansvarsfullt och transparent företag gentemot dina intressenter. Jag erbjuder också medieträning i syfte att du ska känna dig trygg i en intervjusituation.

Vill du bygga upp eller förstärka förtroendet för ditt företag är det viktigt att du vet vilka som påverkar bilden. Vet du vilka dina viktigaste intressenter är och vilka frågor de är intresserade av?

Analysen gör vi tillsammans och därefter tar vi fram en handlingsplan.

Tillsammans med samarbetspartner kan jag också hjälpa dig att komma igång med hållbarhetsredovisningen.

"On Demand"

Är ni en mindre organisation utan egen kommunikationskompetens? Eller har ni en tillfällig topp, kanske en stor förändring som ska genomföras under en begränsad period? Hyr in mig som extra resurs – kortare eller längre perioder. Jag går in i den omfattning som ni själva önskar.

Du är självklart också välkommen att kontakta mig när du vill diskutera kommunikationsfrågor av lite mindre omfattning, som

Bollplank och allmän kommunikationsrådgivning

Du kanske redan har en lösning som du vill ha en second opinion på. Eller en fråga som du vill bolla med en utomstående. Det ställer jag gärna upp på.

Skribent

Något av det roligaste som finns är att göra komplicerade saker enkla. Jag erbjuder hjälp att formulera texter – i allt från internkommunikation till års- och hållbarhetsredovisningar.

Tillgång till många olika kompetenser

Jag arbetar både på egen hand och i nätverk med andra – där det krävs för uppdraget. Genom alla mina år som kommunikatör har jag byggt upp ett omfattande kontaktnät av kvalificerade konsulter inom marknadsföring, it-tjänster, organisation, hållbarhetsfrågor, utbildning osv. Jag skräddarsyr den lösning som behövs för just era behov.

Jag samarbetar gärna med era befintliga rådgivare, som organisationskonsulter och reklambyråer, om ni så önskar.

Om Inger-Lena Bennman

Jag har jobbat med kommunikation i någon form under hela mitt yrkesliv. Och tycker fortfarande att det är bland det roligaste som finns.

Erfarenhet

Med omkring 30 års erfarenhet av kommunikationsarbete i olika typer av bolag och branscher kan jag snabbt sätta mig in i era behov och önskemål. Jag har verkat i allt från egen konsultverksamhet via små handelsföretag till stora börsbolag och har också gedigen erfarenhet från politiskt styrda kommunala företag, sedan omkring 2002 i ledande positioner. Under 2013 genomförde jag utbildningen Communication Executives Program – ett managementprogram för yrkesverksamma kommunikatörer i ledande funktioner.

Senaste jobbet

Min senaste anställning var som kommunikationschef i det allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg. Det har omfattat både marknads- och kommunikationsfrågor, med tyngdpunkten på kommunikation och verksamhetsutveckling.

Vad jag gjort

Jag har arbetat med allt från ledarstöd till utveckling av intranät och webbsidor, projektlett medarbetarstyrda verksamhetsutvecklingsprojekt, jobbat med employer branding, initierat och genomfört hållbarhetsredovisning enligt GRI, skrivit årsredovisningar, arbetat med PR och mediakontakter och genomfört interna utbildningar.

Det här är jag bäst på

De allra roligaste uppdragen och de som ger de bästa resultaten är de där jag jobbar tillsammans med uppdragsgivaren. Då kan vi tillsammans stärka kunskapen om hur man med kommunikationens hjälp kan utveckla verksamheten och skapa förtroende för er och er verksamhet. Både i den egna organisationen och i omvärlden.

Kontakt

Kontaktinformation

Inger-Lena Bennman
Tel: 0706-17 18 17
E-post: inger-lena@bennman.com

Linnégatan 47
413 08 Göteborg